wróć do artykułów

Wydłużono termin na aktualizację starych decyzji

Wydłużono do 23 stycznia 2016 roku termin ważności decyzji na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydanych na podstawie starej ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 1 pkt. 11) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2014, poz. 122) przedłużono o rok okres utrzymania w mocy decyzji wydanych na podstawie przepisów „starej" ustawy o odpadach (z 27 kwietnia 2001 r.).

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 23 stycznia 2015 roku.

Przedłużenie terminu nie oznacza jednak, że ponownie możemy odłożyć kwestie uzyskania decyzji na później. Prosimy pamiętać, że większość przedsiębiorców uspokojonych nowym terminem odłoży te formalności do końca roku a to z kolei może wiązać się z wydłużonym postępowaniem administracyjnym.

Podziel się: