Testy, opinie i analizy wydawnictwa AKUBIZbiz mają charakter testu konsumenckiego - porównawczego i nie są to badania na zgodność z normą PN-EN50342. Mając świadomość, że metody, w oparciu o które, przeprowadzamy test konsumencki - porównawczy akumulatorów nie posiadają akredytacji badawczej, a urządzenia, którymi się posługujemy nie są profesjonalnymi testerami laboratoryjnymi, to wyniki naszych publikacji NIE NALEŻY ODNOSIĆ DO PARAMETRÓW JAKIE DEKLARUJE PRODUCENT NA ETYKIECIE AKUMULATORA. 

Producent deklaruje zgodność z normą na etykietach akumulatora, a nasze test konsumencki - porównawczy, nie odnosi się do jego deklaracji, lecz do ustalonych kryteriów, w ramach których dokonuje porównań badanych akumulatorów.  

Przy użyciu tych samych metod, w tych samych warunkach, porównujemy ze sobą akumulatory, które są przygotowane do testu w ten sam sposób przy użyciu tych samych urządzeń. Akumulatory te mają wspólny mianownik - np. są dedykowane do tego samego rodzaju pojazdów. 

Test konsumencki - porównawczy ma na celu zaprezentowanie czytelnikom Bloga AKUBIZ.biz akumulatory w sposób rzetelny, bezstronny, odmienny i nieszablonowy. Publikacji naszym testom przyświeca wiara, że uczciwie i rzetelnie poinformowany Konsument dokona świadomego wyboru, przez co uniknie niepotrzebnego rozczarowania. 

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z wydawnictwem AKUBIZbiz zapraszam do kontaktu e-mail: info@AkuBiz.biz