wróć do artykułów

Jakie reakcje zachodzą w akumulatorach LiFePO4 R-Lit

Akumulatory LiFePO4 R-Lit działają na zasadzie elektrochemicznej reakcji redoks, która zachodzi między elektrodami z anodą z litu i katodą z fosforanu litu (LiFePO4), oddzielonymi elektrolitem organicznym.

Podczas ładowania akumulatora LiFePO4 R-Lit, lit z anody (Li) zostaje uwolniony i przemieszcza się przez elektrolit, aby związać się z fosforanem litu w katodzie (LiFePO4). W tym procesie energia elektryczna jest dostarczana do akumulatora i magazynowana jako energia chemiczna.

Reakcja ta jest odwracalna, więc podczas rozładowywania akumulatora LiFePO4 R-Lit, lit zostaje uwolniony z katody, przemieszcza się przez elektrolit, aby połączyć się z anodą i wytworzyć energię elektryczną.

Poniżej przedstawiony jest pełny równoważnik reakcji chemicznej zachodzącej w akumulatorach LiFePO4 R-Lit podczas ładowania i rozładowywania:

Podczas ładowania: LiFePO4 + C = Li1-xFePO4 + xLi++ xe-

Podczas rozładowywania: Li1-xFePO4 + xLi++ xe- = LiFePO4 + C

gdzie:
- LiFePO4 to fosforan litu (katoda)
- C to węgiel (anoda)
- Li+ to lit (kation)
- e- to elektron

W powyższych równaniach, x to liczba litów, która zostaje uwolniona lub pochłonięta podczas ładowania lub rozładowywania. Zwykle, wartość x jest mniejsza niż 1, co oznacza, że ??nie wszystkie lit zostają uwolnione podczas ładowania i pochłonięte podczas rozładowywania, co zapewnia trwałość i bezpieczeństwo akumulatora LiFePO4 R-Lit.

W sumie, akumulatory LiFePO4 R-Lit działają na zasadzie elektrochemicznych reakcji redoks, w których lit z anody reaguje z fosforanem litu w katodzie, co prowadzi do magazynowania energii elektrycznej w postaci energii chemicznej. Podczas rozładowywania, energia chemiczna jest przekształcana w energię elektryczną, a lit jest przemieszczany między anodą a katodą, a proces ten jest odwracalny i może być powtarzany przez wiele cykli ładowania i rozładowywania.

Podziel się: