wróć do artykułów

Orzeł Biały publikuje wyniki za 2014

Orzeł Biały, największa w Polsce Grupa specjalizująca się w recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wypracowała w 2014 r. rekordowe w swojej historii przychody na poziomie 458,6 mln zł, co oznacza wzrost o 9,0% rok do roku.

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w 2014 r. wyniosła 7,9 mln zł, a zysk netto 0,2 mln zł. Wolumen wytworzonego i sprzedanego ołowiu był rekordowy i wyniósł 60,1 tys. ton (wzrost o 8,4% r/r), przy jednoczesnym zwiększeniu udziału bardziej zaawansowanych technologicznie stopów w całej strukturze sprzedaży.

- Rok 2014 był dla nas przede wszystkim rokiem zmian, których celem jest dostosowanie działalności Orła Białego do europejskich standardów rynku automotive oraz budowanie przewagi konkurencyjnej Grupy. W tym celu koncentrowaliśmy się na podstawowej działalności oraz inwestowaliśmy w kapitał ludzki. Ubiegły rok był również rokiem adaptowania zrealizowanych inwestycji w ramach największego w naszej historii trzyletniego programu inwestycyjnego. Z sukcesem uruchomiliśmy własny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy, dzięki któremu usprawniamy proces produkcji poprzez wprowadzenie nowych wyrobów i opracowanie nowych technologii. Proces zmian, jak i implementacja nowych instalacji w zakładzie postawiły przed nami również wiele wyzwań, którym staraliśmy się sprostać. Dzięki wysiłkowi całej naszej załogi w ubiegłym roku, obecnie zakład funkcjonuje stabilnie - powiedział Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orzeł Biały.

Wolumen przerobionego i sprzedanego ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu przez Orła Białego co roku systematycznie rośnie. W 2014 r. Grupa znalazła nabywców na 60,1 tys. ton swoich produktów, dzięki czemu Orzeł Biały umocnił się na pozycji lidera z 39% udziałem w rynku produkcji ołowiu*. Oprócz rosnących wolumenów, Grupa poprawia również strukturę sprzedaży. O 26% wzrosła produkcja stopów wapniowych, najbardziej zaawansowanych technologicznie stopów w ofercie firmy i zarazem preferowanych przez producentów akumulatorów. Udział zaawansowanych produktów będzie dalej rosnąć – tylko w 2014 r. do oferty sprzedażowej wprowadzono 5 nowych bardziej zaawansowanych technologicznie stopów ołowiu.
W 2014 r. Orzeł Biały odnotował wzrost przychodów o 9,0% do 458,6 mln zł, głównie dzięki wzrostowi wolumenu sprzedanego ołowiu. EBITDA wyniosła 7,9 mln zł wobec -20,0 mln zł w 2013 r., a zysk netto 0,2 mln zł wobec straty netto na poziomie -20,4 mln zł przed rokiem.

Poprawa wyników jest efektem stabilizacji na rynku podstawowego surowca - złomu akumulatorowego. Ceny złomu spadły w 2014 r. o 5,6%, przy jednoczesnym utrzymaniu cen wyrobów gotowych Orła Białego. Z drugiej strony wpływ na wyniki miało techniczne dostosowywanie nowej instalacji przerobu złomu akumulatorowego w oddziale recyklingu.

Podziel się: