wróć do artykułów

Jenox Akumulatory Spzoo na plusie za 2017 rok zysk netto + 5 514 496,65zł

Dzięki zmianom w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym, od tego tego roku, każdy może zapoznać się z dokumentami finansowymi składanymi przez podmioty, które mają taki obowiązek. Co prawda, nie możemy sięgnąć do danych historycznych, a jedynie do sprawozdań finansowych składanych według nowych procedur, czyli wyników spółek za rok 2017, ale i to będzie dla zainteresowanych ciekawą lekturą.

Kompletne dane finansowe spółki Jenox Akumulatory Spzoo, można prześledzić poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df na której wystarczy podać numer KRS interesującego nas podmiotu aby móc przeglądnąć (dla niektórych fascynujące) dane finansowe, które pozwolą osobom zaznajomionym z bilansem, czy rachunkiem zysków i strat na własną ocenę analizowanego podmiotu.

Jenox Akumulatory Spzoo, to firma kontrolowana przez spółę ZAP SZNAJDER BATTERIEN SA, która posiada 100% udziałów w Chodzieskim producencie akumulatorów.

Spółka Jenox Akumulatory Spzoo, jest pierwszym polskim producentem akumulatorów, który złożył dokumenty finansowe do KRS, z których dowiadujemy się co następuje:

 

Jenox Akumulatory Spzoo KRS0000091584

Kwoty netto w PLN

 

Przychody netto ze sprzedaży w roku 2017 wyniosły:

159 922 982,15zł

rok wcześniej był – w 2016 roku

154 627 999,97 zł

Sprzedaż do jednostek powiązanych w roku 2017 wyniosła:

13 982 102,76zł

rok wcześniej był – w 2016 roku

20 576 978,14 zł

Podatek dochodowy za 2017 rok wyniósł:

1 372 137zł

rok wcześniej był – w 2016 roku

2 228 965,00 zł

Zysk netto za rok 2017 wyniósł:

5 514 496,65zł

rok wcześniej był – w 2016 roku

9 138 838,86 zł

Serdecznie gratulacje dla zarządu spółki Janox Akumulatory Spzoo, za osiągnięte wyniki w 2017 roku, który nie był łatwym okresem dla rodzimych producentów akumulatorów.Z wyrazami szacunku

Robert Mazurek
redaktor naczelny

 

Podziel się: