wróć do artykułów

Diament Forbesa PPUH AUTOPART JACEK BĄK SPZOO

Serdeczne gratulacje dla Mieleckiej Fabryki Akumulatorów AUTOPART (zakład produkcyjny: PPUH AUTOPART JACEK BĄK SP. Z O.O.) za zajęcie 2go miejsca w kategorii firmy z przychodami powyżej 250 mln zł netto.

Firma PPUH AUTOPART JACEK BĄK SP. Z O.O. pochwaliła się wynikami za 2017 rok:

sprzedaż w mln złotych: 346,94

zysk netto w mln złotych: 4,3 

Już po raz dwunasty w porozumieniu z redakcją miesięcznika „Forbes” firma Bisnode Polska opracowała zestawienie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Wszystkie przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście, mogą szczycić się tytułem Diamentów Forbesa

W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Pod uwagę brano firmy, które złożyły sprawozdanie finansowe do KRS. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji. Diamentami Forbesa zostały te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka współpracy wyższym niż 4, ocenianym według ratingu Bisnode.

Nagrodzone firmy dzielone są na trzy kategorie według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym:

– firmy małe z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł;

– firmy średnie z przychodem ze sprzedaży od 50 do 250 mln zł;

– firmy duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł.

Wartość przedsiębiorstw (W) jest średnią ważoną ich majątku (Wm) i wartości dochodowej (Wd) według wzoru: ŚW = (Wm + 2Wd) / 3. Majątek wyceniono na podstawie średniej arytmetycznej jego wartości likwidacyjnej oraz wartości księgowej netto spółki, która kwotowo odpowiada kapitałowi własnemu firm pomniejszonemu o wartości niematerialne i prawne. Wartość dochodowa to z kolei średnia zysków z lat 2013–2017. Wycena wartości nie uwzględnia wartości marek handlowych i dotyczy końca 2017 roku.

źródło FORBES:

https://www.forbes.pl/diamenty/2019/artykuly/diamenty-forbesa-2019-metodologia-rankingu/t257fb8

Podziel się: