wróć do artykułów

EUROBAT przedstawia swój "Manifest wyborczy 2019-2024"

W dniu 19 lutego, 110 przedstawicieli Europejska i państwa członkowskie decydentów, członków EUROBAT, stowarzyszeniami UE, organizacji pozarządowych, mediów, producentów samochodów, dostawców części i innych zainteresowanych stron, uczestniczył w Brukseli wydarzenie organizowane przez EUROBAT, Stowarzyszenie Europejskiego Automotive i Producenci baterii przemysłowych.

W swoim "Manifeście wyborczym" stowarzyszenie patrzy w przyszłość na kolejny termin Parlamentu Europejskiego i Komisji i debatuje nad potrzebami politycznymi europejskiego przemysłu akumulatorowego, aby nadal przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy, wzrostu i innowacji w Europie.

Prezes EUROBAT, Johann-Friedrich Dempwolff rozpoczął wieczorne wydarzenie, prezentując trzem kluczowym obszarom polityki i zalecenia dla decydentów.

"Jeśli chcemy pomóc osiągnąć ambitne cele decydentów politycznych w zakresie dekarbonizacji, a jednocześnie pobudzić europejską produkcję akumulatorów, przyszłe regulacje muszą uwzględniać trzy warunki: Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę wszystkie technologie akumulatorów - żadna pojedyncza technologia nie będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie przyszłe wymagania dotyczące magazynowania energii. Po drugie, Europa musi przejąć inicjatywę w zakresie projektowania i produkcji zrównoważonych baterii. I wreszcie, ustanawiając przejrzystą pracę regulacyjną bez nakładania się i sprzeczności między różnymi aktami prawnymi. "

Pierwsze przemówienie w kluczowym tonie tego wieczoru wygłosił Gerassimos Thomas , zastępca dyrektora generalnego DG Energy z Komisji Europejskiej. Omówił rolę akumulatorów w procesie przemiany energii: "Jeśli mamy osiągnąć cele w zakresie ograniczenia emisji CO2 w 2050 roku, musimy móc przechowywać 10 razy więcej energii odnawialnej niż obecnie, a baterie - w tym wszystkie technologie - będą odgrywać kluczową rolę rola w tym procesie. "

Eurodeputowany Ertug (S & D) wygłosił drugie przemówienie programowe , w którym Parlament Europejski wypowiedział się na ten temat: "Potrzebujemy inteligentnych ram politycznych, zapewniających jednocześnie czystą mobilność, dobrobyt, miejsca pracy oraz zdrową i konkurencyjną Europę".

Druga część wieczornej imprezy skupiła się na dyskusji panelowej na temat środków legislacyjnych, potrzebnych do pobudzenia przemysłu akumulatorowego w UE. Oprócz dwóch głównych prelegentów, również obecny członek zarządu EUROBAT, Marc Zoellner i Julia Poliscanova z firmy Transport & Environment, ocenili obecny status.

Podczas swoich rozstrzygających uwag, dyrektor wykonawczy EUROBAT, Rene Schroeder, podsumował debatę w następujący sposób: "Baterie są podstawą dekarbonizacji, a nadchodzące lata są dla nas jasne! Wzywamy wszystkie zainteresowane strony, aby pomogły i ukształtowały branżę i przyszłość Europy. Musimy stać się liderem w dziedzinie bezpiecznych i zrównoważonych akumulatorów. "

 

 

żródło informacji EUROBAT.org

Podziel się: