wróć do artykułów

Znamy już wyniki finansowe polskich producentów akumulatorów za 2018

Na wstępie zaznaczam, że mowa o polskich producentach akumulatorów rozruchowych w znaczeniu takim, że udziałowcami są obywatele z polskim paszportem. Drugim aspektem, który podkreślę, to mowa o producentach, czyli o zakładach, które wykonują pełny proces produkcji w Polsce. Jak co roku portal AKUBIZ analizuje wyniki finansowe polskich producentów akumulatorów rozruchowych, tak aby w jednym miejscu zestawić i porównać z sobą wyniki sprzedaży opublikowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: KRS). To jest już tradycją, że jako pierwszy swoje wyniki prezentuje Jenox z Chodzieży, a ZAP SZNAJDER BATTERIEN SA i AUTOPART SA robią to dopiero pod koniec czerwca.

Meritum.

Pod tekstem znajdziecie Państwo zestawienie najważniejszych wyników finansowych jakie zestawiłem z sobą. Ci z Was, którzy mają szersze pojęcie czym rachunek zysków i strat, nie wspominając o bilansie, będą wiedzieć, że wyciągnąłem najbardziej medialne liczby jakie opublikowali producenci. Ale w mojej opinii warto zwrócić szczególną uwagę na pozycję"przychody ze sprzedaży pomniejszone o sprzedaż do jednostek powiązanych" oraz "rentowność netto. Pierwsza z liczb pozwoli Państwu poznać wielkość sprzedaży, która jest wyrażona w złotówkach netto, druga zaś określa jaki procent z tej pierwszej liczby stanowi zysk producenta. 

W 2018 roku jedynie Jenox poprawił swoje wyniki zarówno pod kątem wielkości sprzedaży jak i wypracowanego zysku netto. W przypadku AUTOPART SA i ZAP SZNAJDER BATTERIEN SA ich wyniki okazały się nieco słabsze niż w minionym roku. Dla osób związanych z akumulatorami rozruchowymi, słabsze wyniki tych dwóch producentów, nie są jakąś ogromną niespodzianką, bo nie jest tajemnicą, że od jakiego czasu zimy nie rozpieszczają akumulatorowców a polski rynek jest penetrowany przez konkurencję w szczególności przez ukraińskich producentów. Istotne jest to, że polscy producenci mają dodatni wynik finansowy na poziomie zysku. Jedni inwestują ile mogą by za jakiś czas być liderami, inni mają etap inwestycji za sobą i potrafią zarabiać na akumulatorach.

Wielkość sprzedaży Mieleckiego Autopart'u jest o blisko 50% wieksza niż ZAP SZNAJDER i JENOX łącznie. Ten wynik imponuje, tym bardziej, że Autopart jest w permanentnej rozbudowie od wielu lat, co w znaczący sposób wpływa na wynik finansowy, który na tle konkurentów wygląda dość blado. Uczciwość nakazuje w tym miejscu wskazać, że za część produkcyjną w ramach AUTOPART odpowiada spółka PPUH AUTOPART JACEK BĄK SPZOO, która produkuje akumulatory, zaś AUTOPART SA jest wyłącznym sprzedawcą jej produktów. W KRS spółki produkcyjnej wynik finansowy na poziomie zysku netto wynosi + 4 217 665,88zł i gdyby dodać do siebie zysk zakałdu produkcyjnego z zyskiem spółki dystrybucyjnej mielibyśmy zysk netto w wielkości +8 703 880,34zł. Niemniej jednak AUTOPART SA i PPUH AUTOPART JACEK BĄK SPZOO nie są Podatkową Grupą Kapitałową jak biznes akumulatory Pana Sznajdera, więc w tym zestawienu będę posługiwał się wynikami AUTOPART SA.

Brak.

Oczywiście, znawcy księgowości i magicy finansów podniosą, że wynik netto spółki, to tylko część jej prawdziwego zysku, bo przecież na zachodzie i w spółkach inwestycyjnych popularnym jest podawanie wyniku finansowego na poziomie EBITDA, czyli zysk netto powiększony o amortyzacje, ale dla przeciętnego człowiek, jakim i ja również się czuję, liczy się to ile na końcu zostaje w przysłowiowej kieszeni. Oczywistym jest to, że inwestycje powiększają wartość zakładu a tym samym majątku jego właściciela, ale uczciwie należy przyznać, ze ten artykuł nie jest pisany przez analityka finansowego czy księgowego, a przez dziennikarza, który przez 20 lat swojego życia prowadził małą działalność gospodarczą.

Podziwiam.

Nieustannie imponują mi obaj Panowie, czyli Lech Sznajder (właściciel ZAP SZNAJDER i JENOX) oraz Jacek Bąk (właściciel AUTOPART). Ludzie dążący do samorozwoju, często poszukują swoich "guru", a może lepiej powiedzieć wzorów do naśladowania w tuzach typu Rockefeler, Getes, Jobs, Bezos, Buffet, Solorz, Sołowow, Kulczyk i tym podobni, przepraszam w tym miejscu wielkich, których pominąłem. Ja mam tą ogromną przyjemność, że znam osobiści osoby, które mi imponują i które są dla mnie wzorami do naśladowania - a mianowicie Lecha Sznajder i Jacka Bąka. Może nie naśladuję ich w sposób ortodoksyjny i bezwzględny, ale czerpię z ich doświadczenia pełnymi garściami. 

Zapraszam na kanał YouTube, w którym omawiam wyniki za 2018 rok: 

https://www.youtube.com/watch?v=H9QlBTjjP38 

_________________________________________________ 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
jenox: 170 914 804,66zł
zap: 212 299 882,69zł
autopart: 413 203 087,04zł

Od jednostek powiązanych
autopart: 0,00zł
jenox: 10 095 611,67zł
zap: 69 603 590,87zł

Przychody netto ze sprzedaży (-) jednostki powiązane:
zap: 142 696 291,82zł / 146 776 000
jenox: 160 819 192,99zł
autopart: 413 203 087,04zł

zysk netto:
autopart: 4 486 214,46zł
jenox: 7 858 791,65zł
zap: 12 980 991,05zł

rentowność netto:
autopart: 1,1%
jenox: 4,9%
zap: 9,1%

Sprzedaż GRUPA ZAP+JANOX
308 062 000
22 614 000

Podziel się: