wróć do artykułów

Na czym tak naprawdę polega odpowiedzialność producenta względem środowiska naturalnego.

O faktach trudno dyskutować, zarówno dla człowieka jak i środowiska naturalnego, zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest aby zużyte akumulatory trafiały w bezpieczny sposób do miejsca gdzie, z jednej strony zakończą swój żywot, a z drugiej zaś pozwolą stworzyć nowe akumulatory z odzyskanych w procesie recyklingu surowców.
Jednym z najgłupszych i najmniej rozsądnych pomysłów jest pozbyć się starego akumulatora byle gdzie, podrzucić do niesegregowanych śmieci lub wyrzucić w przydomowym śmietniku, że o pomyśle "wywiozę do lasu" nie wspomnę. Kwas siarkowy i ołów, znajdujący się w akumulatorze to bardzo niebezpieczne substancje w przypadkowym miejscu, a zarazem skarb w właściwym miejscu.

Dlaczego akumulatory są niebezpieczne dla środowiska?
Do produkcji akumulatorów stosuje się różnego rodzaju substancje niebezpieczne. Są to m. in. metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć, a także kwas siarkowy. Niewłaściwie zagospodarowane stają się dużym zagrożeniem dla środowiska (podlegają różnorodnym przemianom biochemicznym i chemicznym w wodach, glebie i roślinach), a tym samym dla zdrowia człowieka. Do organizmu dostają się przez układ pokarmowy oraz oddechowy i mogą kumulować się w naszym ciele powodując zmiany w układzie nerwowym i krwionośnym, wpływając negatywnie zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.
Jednak prawidłowe postępowanie z tego typu odpadami, czyli oddanie do odpowiednich punktów selektywnej zbiórki, a w następstwie poddanie ich recyklingowi, nie tylko pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska ale i prowadzi do ponownego wykorzystania surowców, a tym samym ochrony surowców naturalnych.

Zakup nowego akumulatora – zwrot zużytego – co warto wiedzieć?
Kupując nowy akumulator samochodowy sprzedawca detaliczny jest prawnie zobowiązany do pobrania od klienta opłaty depozytowej w wysokości 30 zł. (art. 55.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach). Opłata ta nie jest naliczana, bądź zostanie zwrócona w przypadku gdy w momencie zakupu lub w terminie 30 dni od jego daty oddamy sprzedawcy stary. Po tym czasie sprzedawca nie zwróci nam pobranego depozytu, jednak ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zepsutego akumulatora. Poza sprzedawcą detalicznym taki obowiązek mają również podmioty prowadzące usługi w zakresie wymiany tego rodzaju odpadów (np. warsztaty samochodowe), zbierający zużyte akumulatory (np. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK) lub prowadzący zakład ich przetwarzania (art. 45.1). Należy pamiętać, że tego rodzaju odpadów, jak i baterii nie wolno wyrzucać do pojemników znajdujących się w przydomowych altanach śmietnikowych, a takie postępowanie podlega karze grzywny i jest dużym zagrożeniem dla środowiska. (Art. 12 i art. 78.)

Dzięki otwartości Ukraińskiego producenta akumulatorów firmy Megatex, mogłem zwiedzić fabrykę recyklingu i hutę ołowiu w Kontantinówce, w obwodzie Donieckim. Tam w sposób dokładny mogłem prześledzić, jak wygląda proces odzyskiwania cennych surowców z zużytych akumulatorów. Właśnie wtedy zrozumiałem, że każdy składnik akumulatora, może zostać ponownie wykorzystany do produkcji nowych akumulatorów. Akumulator, który nie nadaje się już do uruchamiania samochodu, będzie doskonałym dostawcą: elektrolitu, z którego zostanie odzyskany kwas siarkowy, granulatu polipropylenowego, z którego powstaną obudowy i wieczka akumulatora, ołowiu, z którego powstaną w późniejszym czasie kratki ołowiowe i masa czynna. Więcej zobaczą Państwo w filmie: Recykling Akumulatorów 

Dodatkowo, Megatex LLC dba o środowisko produkując akumulatory w technologiach, które zapewniają znacznie dłuższą żywotność akumulatorom. Dzięki produkcji akumulatorów opartych na obu kratkach odlewanych (anoda i katoda) Megatex LLC zapewnia swoim klientom akumulator, którego żywotność i odporność na korozję, pozwala użytkownikowi końcowemu akumulatora cieszyć się nim o wiele dłużej, a w konsekwencji przyczynia się do powstawania mniejszej ilości odpadów. Więcej zobaczą Państwo w filmie: Jak powstaje akumulator. A, o tym jak należy zadbać o akumulator, aby służył wiele lat, nagrałem film: Gwarantuje że akumulator posłuży Ci 10 lat !

 

Robert Mazurek


* Informacja została opracowana przy współpracy z CCR Polska Sp. z o.o.

Podziel się: