wróć do artykułów

Przez elektrolit możesz zostać TERRORYSTĄ

Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia UE 2019/1148 nastąpią zmiany w sposobie sprzedaży akumulatorów kwasowych / akumulatorów motocyklowych w UE. W tym kontekście informujemy o nowych zmianach w ustawodawstwie, które zakazują obywatelom od 1 lutego 2021 r. zakupu oddzielnego pakietu kwasu, który jest również sprzedawany z akumulatorami motocyklowymi, bez posiadania oficjalnej licencji.

Powszechną praktyką jest sprzedaż akumulatorów motocyklowych z oddzielnym pakietem kwasu, gotowym do napełnienia i aktywacji. Ponad 75% wszystkich akumulatorów motocyklowych jest sprzedawanych w opakowaniach zbiorczych, które są zatem objęte nowym prawem, co ma daleko idące konsekwencje dla sprzedawców detalicznych (zarówno detalicznych, jak i internetowych).

Uważamy, że jest mało prawdopodobne, aby konsumenci ubiegali się o oficjalną licencję tylko na zakup pakietu kwasu. W rezultacie sprzedawcy detaliczni będą musieli napełnić akumulatory motocyklowe przed ich sprzedażą osobom nieposiadającym ważnego oficjalnego zezwolenia.

Dystrybutorzy i dealerzy (użytkownicy komercyjni) nie będą potrzebować oficjalnej licencji, jeśli nabywają, importują, posiadają lub używają kwasu siarkowego do celów związanych z ich działalnością.

Jednak wszystkie firmy mają obowiązek zgłaszania wszelkich podejrzanych transakcji (zarówno biznesowych, jak i publicznych), a także zniknięcia i kradzieży kwasu siarkowego. Dotyczy to również kwasu siarkowego zawartego w akumulatorach.

Sprzedawcy, którzy sprzedają pakiety kwasu osobno lub razem z suchymi bateriami dla ogółu społeczeństwa posiadającego oficjalną licencję, muszą postępować zgodnie z kompleksową procedurą weryfikacji oficjalnej licencji klienta i odnotowania transakcji w tej licencji.

Posiadanie bez oficjalnego zezwolenia lub dostarczanie ograniczonych substancji bez sprawdzenia, czy osoba z ogółu ludności posiada ważne oficjalne zezwolenie może podlegać karze pozbawienia wolności i wysokiej grzywnie. Nieumieszczenie szczegółów transakcji w oficjalnej licencji grozi grzywną. Niespełnienie wymogów sprawozdawczych może grozić grzywną lub karą pozbawienia wolności.

Film wideo: https://www.youtube.com/watch?v=k7YHCpyKBJI

(treść informacji pochodzi od firmy Baterie Przemysłowe Spzoo )

Podziel się: