wróć do artykułów

ZAP SZNAJDER przejmuje Luksemburską spółkę przez którą kontrolował hutę ołowiu Orzeł Biały

Spółka Orzeł Biały SA była kontrolowana przez Luksemburską spółę NEF BATTERY HOLDINGS S.A.R.L. Aby przejąć kontrolę na "Orłem" Lech Sznajder za pośrednictwem Piastowskiego ZAP'a nabył 100% udziałów w spółce z Luksemburga przez co objął kontrolę nad liderem rynku; produkcji ołowiu i recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych w Polsce. 

Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie producenta ZAP Sznajder SA dokonuje połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Luksemburskiej spółki do Piastowskich "ksiąg handlowych". Do momentu wpisu krajowym rejestrze sądowym, ZAP posiada bezpośrednio 13,58% udziałów w Orle, zaś przez "wchłanianą" spółkę kontroluje 60,55% akcji producenta ołowiu. Po zakończeniu procesu połączenia ZAP SZNAJDER SA będzie kontrolował bezpośrednio 74,13% ogólnej liczby głosów giełdowej spółki Orzeł Biały SA. 

 _________________________________________________________________________________________

Z uwagi na fakt, że ZAP jest jedynym wspólnikiem NEF posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym NEF, zgodnie z art. 51614 KSH i art. 515 w zw. z art. 5161 KSH oraz art. 1023-1 w zw. z art. 1021-1 Luksemburskiego Prawa Spółek połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a Spółce Przejmującej jako jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie będą wydawane akcje Spółki Przejmującej.

Wartość majątku NEF (aktywów i pasywów NEF) na dzień 1 marca 2021 roku według wartości księgowych przedstawia się następująco:
Wartość kapitału własnego NEF odpowiada wycenie NEF (aktywów i pasywów NEF) według metody księgowej i według przedstawionego oświadczenia wynosi -26,918,571.32 EUR.
− aktywa (oraz pasywa):
30,092,360.76 EUR;
− zobowiązania: 57,010,932.08 EUR.

_________________________________________________________________________________________

 Całość planu połączenia spółek: http://www.zap.pl/sites/default/files/Plan%20po%C5%82%C4%85czenia.pdf

Podziel się: