back to list

PRÓBA POTENCJAŁU PROSTOWNIKA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych widzów kanału MrAkumulator z początkiem 2019 roku wprowadzamy nowy test dla urządzeń ładujących akumulatory w/g ujednoliconych zasad zawartych w opracowanym na tą okoliczność regulaminie.
Test otrzymał nazwę PRÓBA POTENCJAŁU PROSTOWNIKA w skrócie PPP i jego zadaniem będzie konfrontacja parametrów urządzeń zawartych w opisach i charakterystykach z relnymi możliwościami.
Z przebiegu testu sporządzony będzie protokół w formie tabeli ( załącznik do regulaminu) gdzie oprócz podstawowych , praktycznych informacji o urządzeniu znajdzie się ocena klasyfikująca go w/g kryteriów określonych w regulaminie.Głównym kryterium oceny pozostaje zdolność urządzenia do odtworzenia gęstości elektrolitu i parametrów elektrycznych - stąd nazwa testu : PRÓBA POTENCJAŁU PROSTOWNIKA ( PPP).
Zapamiętajcie Państwo ta nazwę - (PPP) - urządzenie, które zostanie sklasyfikowane w/g testu PPP otrzyma odpowiednią KLASĘ PPP w skali od 1 do 3 ( im wyżej tym lepiej) co powinno znacznie ułatwić Państwu podjęcie decyzji przy jego zakupie.

Pozdrawiam z Nowym Rokiem i życzę wielu miłych chwil spędzonych na naszym kanale.

 

Podziel się: