back to list

Regeneracja zasiarczonego akumulatora

Regeneracja akumulatorów kwasowo-ołowiowiowych doprowadzonych do trwałego zasiarczenia płyt jest bardzo mało realna. Proste do rekonstrukcji jest np. rozwarstwienia elektrolitu – wystarczy zapewnić elektryczne mieszanie elektrolitu. Można to uzyskać przez zastosowanie ładowania wyrównawczego (ładowania stałonapięciowego – wyższym napięciem niż buforowe lub ładowania stałoprądowego).

Dużo trudniejsza jest rekrystalizacja, czyli zlikwidowanie dużych kryształów siarczanu ołowiu występujących na elektrodach baterii. Rozpuszczenie tych kryształów nie jest możliwe za pomocą klasycznych metod ładowania. Można to uzyskać przez zastosowanie specjalnej strategii ładowania odsiarczającego.

Metoda ta polega na zastosowaniu w ostatniej fazie ładowania charakterystyki stałoprądowej, dla której prąd jest ograniczony do 10-20% prądu 20-godzinnego. Ładowanie prądowe w fazie, kiedy akumulator ma już wysoką gęstość elektrolitu, skutecznie rozpuści duże kryształy i zregeneruje materiał aktywny na płytach. Rozpuszczając kryształy przy użyciu tej metody w akumulatorach klasycznych, można podnieść wartość prądu ładowania.

Tego rodzaju właściwości posiadają prostowniki inteligentne takie jak http://centra.com.pl/o-nas/aktualnosci/nowa-generacja-prostownikow-exide.html

źródło: akumulator.pl (tu)

Podziel się: