back to list

Wymontowywanie akumulatorów

Do dobrej praktyki zawodowej należy poinformowanie klienta, że mimo naszych najlepszych starań w celu zachowania ustawień zapisanych w pamięci komputera pojazdu, może jednak zdarzyć się, że zostaną one utracone.

Upewnić się, że hamulec ręczny jest zaciągnięty, a dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym lub parkowania. Wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne i wyjąć kluczyki z wyłącznika zapłonu. Uwaga: w niektórych samochodach drzwi zablokują się automatycznie po odłączeniu akumulatora, i z tego względu kluczyki należy zabrać z samochodu. Należy również odłączyć wszystkie alarmy nie instalowane przez producenta samochodu.

Sprawdzić, czy gniazdo zapalniczki działa. Jeśli nie działa, przełączyć kluczyk zapłonu w położenie pomocnicze. Zainstalować urządzenie do podtrzymywania pamięci komputera pojazdu (CMS).

Odłączyć najpierw od akumulatora przewód połączony z masą pojazdu - (w nowoczesnych samochodach jest to biegun ujemny akumulatora). Może to spowodować utratę nastaw zapisanych w pamięci komputera samochodu – należy skorzystać z instrukcji obsługi samochodu.

Odłączyć przewód od bieguna dodatniego + akumulatora. Jeżeli zainstalowane zostało urządzenie CMS, przewód ten pomimo odłączenia będzie znajdował się pod napięciem. Aby uniknąć zwarcia z masą pojazdu, na końcówkę przewodu należy założyć izolator, np. rękawicę gumową.


Usunąć elementy mocujące akumulator w pojeździe.

Podziel się: