back to list

Przygotowanie akumulatora do zainstalowania

Upewnić się, że akumulator ma prawidłową polaryzację dla danego typu pojazdu.

Upewnić się, że wysokość akumulatora jest odpowiednia dla danego typu pojazdu. (Jeśli akumulator jest zbyt wysoki, jego końcówki mogą być zwierane przez maskę silnika lub mogą ją uszkodzić).

Do dobrej praktyki zawodowej należy postawienie starego i nowego akumulatora obok siebie, aby porównać ich wysokość, polaryzację, sposób mocowania i parametry elektryczne. Niektóre akumulatory mają elementy mocowania z obu stron i z obu końców. Sprawdzić należy tylko te, które będą używane do mocowania na pojeździe.

Upewnić się, że akumulator jest czysty i suchy.

Upewnić się, że korki otworów odgazowania są prawidłowo założone.

Sprawdzić, czy napięcie akumulatora jest powyżej 12,40 V. Jeśli tak nie jest, naładować akumulator lub użyć inny akumulator, którego napięcie jest powyżej 12,40 V.

Upewnić się, że na końcówki biegunów są nałożone osłony.

Podziel się: