back to list

Przygotowanie pojazdu do montażu akumulatora

Z miejsca, na którym będzie zainstalowany akumulator usunąć wszelkie przedmioty. (Postawienie ciężkiego akumulatora na jakimś ostrym odłamku może spowodować przebicie dna akumulatora).

Upewnić się, że zaciski przyłączeniowe, elementy mocujące i miejsce instalowania akumulatora są pozbawione korozji. (Jeżeli są ślady korozji, można je natychmiast usunąć gorącą wodą). Jeżeli stan skorodowania jest znaczny i może naruszyć stabilność akumulatora lub może rozprzestrzeniać się na inne Części przedziału silnikowego, należy pojazd oddać do sprawdzenia przez autoryzowanego dystrybutora.

Sprawdzić, czy naprężenie paska napędu alternatora jest prawidłowe – należy skorzystać z instrukcji obsługi samochodu.

Zalecamy sprawdzenie układu elektrycznego, a zwłaszcza układu ładowania na pojeździe, aby upewnić się, czy pracuje prawidłowo – należy skorzystać z instrukcji obsługi samochodu.

Podziel się: