back to list

Instalowanie akumulatora w pojeździe

Zamocować akumulator na pojeździe. Należy dokręcić odpowiednio elementy mocujące, aby nie przesuwał się podczas jazdy. UWAŻAĆ, ABY NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB Z NADMIERNĄ SIŁĄ.

Z końcówki dodatniego bieguna + akumulatora zdjąć osłonę i podłączyć przewód dodatni.

UWAŻAĆ, ABY NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB Z NADMIERNĄ SIŁĄ.

Z końcówki ujemnego bieguna - akumulatora zdjąć osłonę i podłączyć przewód ujemny (masowy).

UWAŻAĆ, ABY NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB Z NADMIERNĄ SIŁĄ.

Osłony z końcówek biegunów założyć na końcówki starego akumulatora, który został wymontowany z pojazdu, aby zabezpieczyć go przed możliwością zwarcia końcówek.

Umieścić na nowym akumulatorze wszystkie elementy które zostały zdjęte ze starego akumulatora, jak rurki, kolanka odgazowania, osłony zacisków, opaski mocujące, etc.

Zastosowanie wazeliny nie jest konieczne w nowoczesnych akumulatorach polipropylenowych, lecz nie ma żadnych przeciwwskazań do jej stosowania. Posmarować lekko zaciski przyłączeniowe. Jest to nadal zalecane w przypadku akumulatorów ebonitowych. Nie używać smaru.

Odłączyć urządzenie CMS.

Uruchomić silnik.

W przypadku instalowania akumulatora w innym urządzeniu niż pojazd samochodowy postępować zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia.

Podziel się: