back to list

Zasady użytkowania i ładowania baterii trakcyjnej

Pojazd elektryczny nigdy nie może być użytkowany aż do całkowitego rozładowania się baterii; najlepsze użytkowanie to rozładowanie baterii nie przekraczające progu 90 % pojemności nominalnej w ciągu 5 godzin. Tak więc praca winna być przerwana kiedy gęstość elektrolitu spada do 1,12 -1,13 kg/l w odniesieniu do temperatury 30°C. Kiedy elektrolit ma gęstość jak podano powyżej lub niższą baterię doładować podłączając ją do prostownika i kontrolując, aby temperatura kwasu podczas ładowania nie przekroczyła 45°C.

UWAGA! Napełnianie wodą destylowaną może być przeprowadzone wyłącznie na koniec ładowania. Baterię uważa się za naładowaną wówczas, gdy gęstość elektrolitu osiągnie poziom 1,27 -1,28 kg/l przy intensywnym gazowaniu.

Podziel się: