back to list

Równoległe łączenie akumulatorów

Akumulatory łączymy ze sobą równolegle w celu uzyskania wyższej pojemności. Łącząc równolegle dwa akumulatory otrzymamy jeden akumulator o sumarycznej pojemności tych 2 akumulatorów.

Dla przykładu: 1 x AGM 12V 100 Ah i 1 x AGM 12V 150 Ah, łączymy równolegle otrzymamy jedna baterię AGM 12V o pojemności 250 Ah.

Najlepsze rezultaty uzyskuje się łącząc akumulatory o takich samych parametrach (pojemność, stopień zużycia, rezystancja wewnętrzna). Mimo to pod względem powtarzalności parametrów poszczególnych akumulatorów, połączonych równolegle, wymagania są znacznie niższe niż w przypadku łączenia szeregowego. Podstawowym wymogiem jest jednakowe napięcie znamionowe - taka sama ilość cel (ogniw) łączonych monobloków.

W przypadku łączenia równoległego możliwe jest łączenie:
- akumulatorów o różnej pojemności;
- akumulatorów różnych producentów;
- znacznie różniących się stopniem zużycia;

źródło: Volt Polska

Podziel się: