back to list

Gęstość elektrolitu w zależności od temperatury

Gęstość elektrolitu zależy od temperatury i wraz z jej zmianą ulega również zmianie. Najczęściej używa się wzoru korekcyjnego skorygowanego w stosunku do poziomu i temperatury elektrolitu – gdyż uwzględnia on od razu te dwie zależności. Zależność gęstości od temperatury przedstawia się w tabelach.

Widać tu, że ze zmianą temperatury elektrolitu o 1 °C gęstość elektrolitu w granicach gęstości 1,300 – 1,220 zmienia się o 0,0007[g/cm3 ], a w granicach gęstości 1,200 – 1,150 o 0,0006 – 0,0005 [g/cm3 ] [4].

Gęstość nie tylko zmienia się wraz z temperaturą. W procesie rozładowania i ładowania następuje zmiana gęstości elektrolitu. 

 

%galeria%

 

źródło: 

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVIII NR 1 (168) 2007

Podziel się: