back to list

Regulamin testu AAA

AKTYWNA ANALIZA AKUMULATORA [AAA]

Celem testu jest sprawdzenie w teście konsumenckim możliwości akumulatora

W teście będziemy posługiwać się dwoma pojęciami:

a) akumulator rozruchowy – głównym kryterium będzie zmierzony (oszacowany) prąd rozruchowy

b) akumulator zasilający – głównym kryterium będzie czas rozładowania (oszacowany) przeliczony na Ah

 

Dobór i przygotowanie akumulatora do testu:

w teście będą badane dwa takie same akumulatory pochodzące z ostatnich dostaw do „PARTNERA TESTU AAA”

akumulatory z płynnym elektrolitem oraz akumulator EFB, będą przygotowane do testu przy pomocy prostownika/ładowarki według parametrów:

- Napięcie: 16.2V

- Natężenie prądu: 10% pojemności z etykiety

ładowanie akumulatorów będzie do momentu zasygnalizowania przez prostownik/ładowarkę zakończenie procesu ładowania

po zakończeniu procesu ładowania akumulator będzie czekał na dalsze testy 7 dni

po 7 dniach akumulator zostanie poddane następującym zabiegom:

- pomiar waga

- pomiar napięcia

- spisanie indywidualnych cech akumulatora (kod produkcji)

pomiar (oszacowanie) prądu rozruchowego

pomiar (oszacowanie) pojemności, akumulator z słabszym rozruchem będzie mierzony w temperaturach dodatnich, akumulator w wyższym prądzie rozruchowym będzie umieszczony na 24h w chłodni w temperaturze (ok. -20st.C)

po 24h od umieszczenia akumulatora (lepszego) zostaną dokonane następujące pomiary:

- zmierzony (oszacowany) prąd rozruchowy

- zmierzona (oszacowana) pojemność 


Kryterium oceny:

AAA 1 – rozruch ciepły i zimny poniżej deklaracji na etykiecie

AAA 2 – rozruch ciepły równy lub większy jak na etykiecie, rozruch zimny poniżej etykiety

AAA 3 – rozruch ciepły i zimny równy lub większy jak na etykiecie

Urządzenia wykorzystywane w teście:

rozładowalnica ALFABAT PRO link: https://emrol.com/en/battery-testers/

tester prądu rozruchowego MIDTRONIX MDX-600 link: http://www.midtronics.com/shop/products-1/battery-and-electrical-sy­ stem-diagnostics/mdx-series-conductance-battery-and-electrical-system-analyzers/midtronics-mdx-600-battery-tester

 

Podziel się: