AMPER (Amp, A lub I) - jednostka miary natężenia przepływu elektronów lub prądu przez obwód

Podziel się: