back to list

Kulon 912 instrukcja obsługi

Polska instrukcja KULON 912 link: Instrukcja obsługi KULON 912 PL

 

Wielofunkcyjna ładowarka. Jedyna ładowarka na rynku z modułem Wi-Fi i możliwością zdalnego sterowania nią z komputera, tabletu, telefonu.

 

Szczegóły techniczne

Napięcie zasilania o częstotliwości 50 Hz 220 V ± 20%
Maksymalny pobór mocy 200 W.
Maksymalny pobór mocy w stanie bez obciążenia 3 W.
Zakres ustawień wartości w trybie „Ładowanie baterii”:

Prąd ładowania 0,1-12,0 A.
Dyskretność ustawienia prądu 0,1 A
Maksymalne napięcie akumulatora 3,5-16,5 V.
Dyskretność ustawienia napięcia 0,1 V.
Opłata za opóźnienie 1-24 h
Zakres nastaw wartości w trybie „Zasilanie”:

Ograniczenie prądu 0,5-12,0 A.
Dyskretność ustawienia prądu 0,1 A
Napięcie wyjściowe 1,0-16,0 V.
Dyskretność ustawienia napięcia 0,1 V.
Maksymalna moc 160 W.
Opóźnienie 1 - 24 godz
Czas trwania (tryb impulsowy) 1 - 240 s
Czas trwania pauzy (tryb pulsacyjny) 1 - 240 s
Zakres nastaw wartości w trybie „Serwis baterii”:

Prąd rozładowania 0,1-3,0 A.
Dyskretność ustawienia prądu 0,1 A
Napięcie końca rozładowania 2,0-12,0 V.
Dyskretność ustawienia napięcia 0,1 V.
Liczba cykli rozładowania - ładowania 1 - 10
Dyskretność wskazań wartości napięcia 0,1 V.
Dyskretność wskazania aktualnej wartości 0,1 ?
Dokładność pomiaru napięcia ± 50 mV
Dokładność pomiaru prądu ± 50 mA
Zakres temperatur pracy -20 ... +40 o ?
Waga 800 g
Jeśli wystąpią problemy z oprogramowaniem sprzętowym urządzenia, upewnij się, że karta SD jest poprawnie sformatowana (FAT16), spróbuj ponownie zaktualizować oprogramowanie układowe lub użyj innej karty SD.

W przypadku niektórych urządzeń mobilnych może nie być automatycznego ponownego połączenia z instrumentem. Aby to naprawić, musisz ręcznie ustawić adres urządzenia w ustawieniach DHCP - 192.168.1.100

Podziel się: